Qui som

 

ESCOLTES DE MENORCA – MSC, és un moviment educatiu, voluntari i apartidista que ajuda als infants i joves a desenvolupar integralment el seu potencial emocional, intel·lectual, físic, social i espiritual com a individus, com a ciutadans i com a membres de les seves comunitats locals, nacionals i internacionals.

L’escoltisme està compromès amb un procés educatiu no formal a través d’un sistema de valors basat en la Llei escolta i la promesa escolta.

Els/les escoltes som dignes de confiança.
Els/les escoltes som responsables.
Els/les escoltes som útils i servicials.
Els/les escoltes som amics de tots i germans de tots/es els/les escoltes.
Els/les escoltes vivim la nostra Fe i respectam els altres.
Els/les escoltes estimam la natura.
Els/les escoltes no deixam res a mitges.
Els/les escoltes superam les dificultats amb alegria.
Els/les escoltes som austers, treballadors i estimam les coses.
Els/les escoltes som nets en tot i per tot.

El model educatiu fa referència a tres eixos FE, PAÍS i EDUCACIÓ.
A partir d’aquets tres eixos s’educa als més joves sota la perspectiva de la paraula i testimoni de Jesús, ajudant així als més joves a créixer com a persones lliures i responsables, obertes i solidàries, compromeses i crítiques. Mitjançant la vida en petit grup, jovers i adults viuen el compromís personal col·lectiu, descobreixen i desenvolupen el seu potencial, i es converteixen en artesans del seu propi creixement. Junts avancen en la construcció d’una societat més justa i més humana.

EDUCACIÓ

L’escoltisme és un moviment de pedagogia activa i d’autogestió. L’acció en forma de joc i en el marc de la natura és la primera i principal eina educativa que l’escoltisme posa en mans dels caps.
A través de la “pedagogia del projecte”, els grups a l’escoltisme són sempre “autogestors”, això vol dir, que s’intenta partir sempre dels centres d’interès reals dels al·lots/es i de les seves propostes d’acció…

 

 

FE

Dins el moviment, s’ofereix als al·lots/es que s’engresquin per Jesucrist, que hi vegin el model darrera tota persona i tota actuació humana: la fe dels joves i dels al·lots/es segurament s’expressarà de mil maneres diferents. El nostre escoltisme, no imposa res, des del moment que veu la vida com un gran projecte de llibertat.

PAÍS

El nostre escoltisme es desenvolupa en un lloc concret: Menorca, i és proposa crear una consciència crítica sobre la situació actual de la nostra societat i de les seves possibilitats de transformació e totes les esferes: econòmica, política, cultural, …, educant aquelles actituds i aquells valors que poden ajudar al canvi.