Agrupaments

Informació dels nostres agrupaments

AE Tramuntana
Pl. Reial, 10
07702 Maó
[email protected]
aetramuntana.wix.com/aet
AE Santa Eulàlia
Carrer Santa Eulàlia, 4
07730 Alaior
[email protected]
AE Cristòfol Barber
Carrer Sant Llorenç, 6
07749 Es Migjorn Gran
[email protected]
AE Sant Bartomeu
AE Sant Antoni Mª Claret
AE Federico Pareja
C/ Josepa Rossinyol, s/n
07760, Ciutadella de Menorca
[email protected]
www.facebook.com/AEFedericoPareja