Fes-te SIMPATITZANT d’Escoltes de Menorca

PROJECTE D’AUTOFINANÇAMENT SIMPATITZANTS ESCOLTES DE MENORCA

Benvolgut/da amic/amiga,

T’agradaria formar part de la gran família que és l’escoltisme, ajudant a la nostra entitat a poder seguir
treballant en l’educació d’infants i joves en el seu temps de lleure, mitjançant tot tipus d’activitats i serveis?

Et presentem el CARNET de SIMPATITZANT, amb una quota de sols 30€/any.

Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’obtenir recursos econòmics per autofinançar les despeses que s’originen del manteniment de l’estructura funcional (gestió de l’associació i els seus agrupaments, escola de formació d’Escoltes de Menorca, presència entre els diferents elements actius de la societat que ens envolta, suport en el desenvolupament de les diferents accions escoltes com Sant Jordi, Diada del Pensament, Llum de la pau, foment de la interacció entre els agrupaments i escoltes de l’illa, …)

Qui pot fer-se Simpatitzant?

Simpatitzant, és aquella persona que sense formar part de la Associació, participa amb una aportació econòmica.

Poden ser Simpatitzants qualsevol persona adulta que li agradi la nostra causa.

Beneficis de fer-se simpatitzant

• Formar part de la gran família que és l’escoltisme ajudant a la nostra entitat a fer activitats pels infants i joves.
• Es destinarà 5€ de cada quota a un fons per ajudes a les famílies que puguin tenir dificultats a l’hora de pagar la matrícula d’un/a nen/a o jove a un agrupament escolta.
• Rebre informació de totes les activitats i noticies que sorgeixin (diades, cursos de formació, etc.) a través d’un e-mail on hi trobaran l’enllaç a la web.
• Rebre a casa i gratuïtament el calendari Escolta.
• Descomptes en cursos de l’Escola de Formació.
• Deducció de la quota pagada en fer la declaració IRPF.
• Descomptes a empreses amb conveni.
• Participar de les activitats d’Escoltes de Menorca.
• Diada del Pensament (Febrer)
• Sant Jordi (Abril)
• Llum de la Pau (Desembre).

Aquests beneficis podran evolucionar segons la progressió que mostri la captació de simpatitzants.

Com fer-se simpatitzant i obtenir el carnet?

Per fer-se el carnet per primera vegada, s’ha d’omplir butlleta inscripció que hi ha més avall.

• També es pot enviar correu electrònic a [email protected] amb les dades:
Nom | Llinatges | Correu electrònic| Telèfon | DNI | Adreça postal | Població | Titular compte bancari | Número compte bancari – IBAN

• O es pot telefonar a l’oficina d’Escoltes de Menorca 971 368 863 i facilitar les dades.

• Per donar-se de baixa i anular la renovació del carnet, s’haurà de posar en contacte amb la oficina de Escoltes de Menorca abans del 15 de desembre. No es retornaran quotes cobrades.

Quotes dels simpatitzants

• El preu de quota serà de 30€ per any.

• Les quotes seran renovades automàticament el gener de cada any, a no ser que el simpatitzant es doni de baixa abans del 15 de desembre de l’any anterior.

Format del carnet

El carnet de Simpatitzant tindrà les dimensions d’una targeta de crèdit (85 x 55mm).

El carnet és personal e intransferible, s’expedirà de forma indefinida, o després del pagament de la primera quota.

El carnet ha de portar el nom i llinatges del titular, DNI del titular, nº de carnet de simpatitzant, i data de validesa.

Protecció de Dades:

  • En vista del compliment de la normativa europea 2016/679 sobre Protecció de dades (*RGPD) les dades personals d’aquest full, s’inclouran a la base de dades de Escoltes de Menorca. Aquesta base de dades és d’ús intern i exclusiu de la nostra associació i mai es cedeixen a altres entitats, administracions o empreses. En qualsevol moment pot exercir els drets reconeguts per la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’oficina d’Escoltes de Menorca.

Butlleta Inscripció: