Escola de Formació

En la nostra tasca com a caps, responsables i/o col·laboradors en els agrupaments i l’associació és important poder encarar les nostres responsabilitats amb seguretat i confiança. Per això és important que tinguem present la importància d’estar preparats i formats. Formar-se, és adquirir nous coneixements, però també és viure noves experiències i intercanviar vivències. Formar-se és créixer per a estar preparats per afrontar nous reptes.

Escoltes de Menorca, compta així, amb una escola pròpia amb una llarga experiència.

Formació Curs 2023-24