Aquest trienni

DEIXAREM LA TERRA ADOBADA,

PEL NOSTRE ESFORÇ

 

Equip diocesà

L’equip diocesà del trienni 2020-2023 va ser elegit el 7 de juny de 2020 i està format per:

Carlos López Martí – President
Joan M. Mercadal Victory – Consiliari
María A. González Pérez – Secretària
Maria Fedelich Torrent – Tresorera
Antoni Florit Florit – Director de l’Escola de Formació
Clara Fedelich Torrent – Coordinadora de Formació
Ernest Coll Reurer · Coordinador de Formació
Carlos López Martí – Representant Caps d’Agrupament
Anna Allès Bosch – Adjunta de Branques.

Pla triennal 2020-2023