info campament cat

Que proposem?
Un campament per a infants i joves d’entre 9 i 17 anys que vulguin fer noves amistats, aprendre valors i estar en contacte amb la natura.

Qui fa la proposta?
Escoltes de Menorca és una entitat de lleure educatiu amb una trajectòria de cinquanta anys a l’illa. Està formada per diferents agrupaments, que es troben a gairebé tots els pobles de l’illa.

Quan ho farem?
El campament comença dilluns 27 de juny i acaba dissabte 2 de juliol.

Entrades i sortides del campament:
Tots els participants han de començar i acabar el campament en els dies i horaris previstos. No s’admetran participants que hagin de començar les activitats més tard o marxar abans; així mateix, per raons pedagògiques i d’organització, no serà permesa l’entrada i/o sortida d’infants durant el campament, a no ser que sigui per causes justificades o de força major i acordades prèviament amb la direcció del campament.
D’altra banda, els pares/mares/tutors-es no tindran permès l’accés a la zona d’acampada sense previa autorització de la direcció del campament.

On ho farem?
Als terrenys de la zona d’acampada de Son Putxet de Baix, Alaior.

Quants serem?
El campament està previst per un màxim de 120 participants, mesclant els escoltes amb els no-escoltes, per tal d’afavorir la descoberta de valors i les noves amistats.

Com s’organitzen els grups?
Els trams d’edat els organitzarem igual que les branques escoltes.
Els fiets/es nascuts el 2013, 2012, 2011 formaran el primer subcamp.
Els fiets/es nascuts el 2010, 2009, 2008 formaran el segon subcamp
Els fiets/es nascuts el 2007, 2006, 2005, 2004 formaran el tercer subcamp

Que costarà el campament?
El preu aproximat és de 275-300€ per participant.
Està previst que els pagaments de les inscripcions siguin fraccionats (amb la preinscripció, un segon pagament i el pagament final) perquè les despeses que es generen també ho son. El darrer pagament adaptarà el seu import al cost final del campament.

Com es faran les inscripcions? En quins terminis?
PREINSCRIPCIÓ: del 12/02/2022 al 04/03/2022 – El termini de pre-inscripció està tancat.

Si vols saber si encara queden places, escriu-nos un correu a l’adreça [email protected]. És imprescindible que ens aporteu la data de naixement del participant a l’activitat. Si queden places, us sol·licitarem la resta de la informació necessària.

SEGON PAGAMENT: del 18/04/2022 al 01/05/2022
Us enviarem un email de recordatori per fer el segon pagament, que tindrà un import de 100€ per participant, així com el llistat de documentació que haurem de mester. Heu de fer servir el CODI que us hem assignat per qualsevol ingrés o transferència.

PAGAMENT FINAL: del 20/05/2022 al 03/06/2022

En saber el nombre definitiu de participants, tancarem el preu del campament, que en cap cas serà superior als 300€. En el cas de que participin dos o més germans, es descomptaran 20€ per infant sobre el preu final. Us enviarem llavors la convocatòria per a la reunió de famílies i el llistat de coses que han de dur.

Quina és la política de devolucions?
Només es retornarà l’import de les inscripcions en cas de baixa justificada per malaltia o per quarantena COVID, al moment de començar el campament. Es retornarà, com a màxim, el 90% de l’import. En el cas de baixes no justificables, no es retornarà l’import de la inscripció.

Teniu alguna pregunta més? Us queden dubtes sense resoldre?
Escriviu-nos un correu a [email protected] i farem el possible per ajudar-vos a la major brevetat possible.