FEM

El FEM es una formació especifica de la metodologia escolta, per tal de donar a conèixer als caps, nous i no tant nous, la manera i funcionament que caracteritza la manera de fer les coses dels escoltes en els nostres caus, amb l’objectiu d’ajudar als al·lots/es en els seu desenvolupament i progrés personal.

Considerem adequat oferir aquesta formació donada la quantitat de caps nous que necessiten formar-se i adquirir coneixements sobre la metodologia específica que tenim els escoltes. Així mateix també és una formació adequada per a caps més veterans, que volen fer un reciclatge o refrescar aspectes importants de la metodologia. La formació es programa per a realitzar-se en 3 dies (30 h), període en el qual podran descobrir el motiu per els qual els escoltes tenim una manera diferent de fer les coses.

Perfil dels participants

  • Caps i altres membres dels agrupaments que vulguin tenir més coneixements així com fer un reciclatge de la metodologia escolta.

Objectius

  • Donar a conèixer els dinamismes com a manera de treballar el mètode.
  • Veure l’aplicabilitat d’aquests dinamismes (i per què és bo utilitzar cadascun dels dinamismes) i veure en quina dimensió.
  • Entendre la Pedagogia de Projecte i com funciona (fases, etc.)
  • Reflexionar sobre les fites de l’escoltisme.
  • Buscar exemples de transformació social.
  • Entendre i conèixer les característiques de cada grup d’edat.
  • Analitzar les competències i capacitat dels caps.
  • Conèixer l’organització i estructura del consell d’agrupament.