Aquest trienni

Equip

L’actual equip diocesà, 2014-2016, sota el lema “JUNTS MOVEM L’ESCOLTISME”, ha desenvolupat un pla d’actuació per aquests anys i aprovat en assemblea, sota uns valors d’identitat i filosofia com són: la coherència, austeritat, participatius, humilitat, transparents i compromís.

Pla triennal

Dins les línies d’actuació destaquem algunes d’elles per aquest trienni:

 • Replantejament de l’associació a partir de la celebració d’un congrés escolta.
 • Reformar el finançament de l’associació, creant un pla de recerca d’ajuts i vies en camí de l’autofinançament.
 • Des de l’austeritat, redissenyar l’estructura de la part tècnica i de gestió de l’associació.
 • Ser presents dins la societat.
 • Consolidar l’Equip de Comunicació.
 • Crear una marca de qualitat EM
 • Millorar la tresoreria per ser transparents i pràctics
 • Acompanyar als agrupaments i consolidar l’Equip de Creixement.
 • Treballar la consciència de comunitat cristiana dels agrupaments
 • Donar una oferta formativa als agrupaments pràctic, útil i de qualitat
 • Adaptar l’escola de formació en la mesura de lo possible, a les normatives vigents.
 • Mantenir l’oferta de formació de l’Escola Oberta.

Pla anual

Per tal de desenvolupar el pla triennal, establim pel curs actual 14-15, objectius més concrets i constatables per assolir les fites marcades.

 • Dur a terme el congrés durant aquest curs
 • Enfocar esforços en la motivació i captació de caps
 • Analitzar diferents possibilitats d’autofinançament
 • Projecte “Ens Presentem”: llançar la nova web i eines per fer-nos visibles dins la societat
 • Donar eines als agrupaments per la tresoreria
 • Acompanyar als agrupaments i fomentar els intercanvis entre ells.
 • Formació sobre eix fe i potenciar la figura de l’animador de la Fe
 • Després d’analitzar les necessitats formatives, reforçar els recursos dels caps i aportar coneixements pel bon funcionament intern dels agrupaments
 • Revisar els continguts de l’escola de formació i gestionar els docents de forma coherent