FoCa Inicial

La Foca Inicial és una formació útil per a totes aquelles persones que vulguin fer feina dins el món de l’escoltisme. Mitjançant la Foca Inicial, els caps nous, ajudants de caps, equip de pares i aquells caps que vulguin fer la FOCA Bàsica, podran entrar en contacte amb el món de l’escoltisme (què és?, què fem? la tasca del cap com a educador…).

Així, idò, la Foca Inicial és el curs que ha de tenir qualsevol escolta per conèixer aquest món i aquesta família que és l’Escoltisme.

Perfil del participant

 • Caps interessats en iniciar-se en la formació escolta
 • Trucs i/o ajudants de caps.
 • Pares, mares, membres del consell d’Agrupament….

Objectius

 • Introduir als participants al món de l’escoltisme
 • Donar a conèixer l’organització de l’escoltisme i que es fa
 • Reflexionar sobre les funcions i qualitats del cap

Continguts

 1. L’organització interna i la gestió de l’agrupament.
 2. Els trets principals de la història de l’agrupament i la relació amb l’entorn social.
 3. La llei escolta
 4. L’organització de l’associació Escoltes de Menorca i la seva gestió
 5. L’estructura Escolta a nivell mundial.
 6. Les funcions del cap